Jakość

  •    W celu poprawy jakości oferowanych usług w 2011 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO9001:2009.     

 Jakosc logo

 

Certyfikat ISO: File PDF

 

 

  •   Posiadamy uprawnienia upoważniające do modernizacji urządzeń i zbiorników ciśnieniowych,

Certyfikat UDT: File PDF