Badania

Oferujemy szereg usług w tym:

Badania nieniszczące:

  • Badania wizualne endoskopem przemysłowym,
  • Badania zawartości ferrytu,
  • Badania chropowatości powierzchni,
  • Badania penetracyjne.

     Prowadzimy badania w miejscu wskazanym przez klienta lub istnieje możliwość przesłania próbek do nas.

Badania sprężonego powietrza i gazów:

  • ilość cząstek stałych,
  • zawartość oleju,
  • ciśnieniowy/atmosferyczny punkt rosy,
  • zawartość wody,
  • stężenie tlenków węgla, azotu i siarki,
  • badania mikrobiologiczne,

Zapytania prosimy kierować na adres: handlowy@gmproces.pl