Aktualnosci firmowe

Uprawnienia UDT

     Od 2009 roku jesteśmy uprawnieni przez Urząd Dozoru Technicznego do naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych. Otrzymaliśmy certyfikat.

    Certyfikat:    File PDF